نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر استاندار کرمان از دکتر محمّدعلی طاهر و دکتر همایون بابائی

تقدیر استاندار کرمان از دکتر محمّدعلی طاهر و دکتر همایون بابائی


دکتر علی زینی‌وند، استاندار کرمان طی نامه‌ای از دغدغه‌مندی و توجّه رئیس دانشگاه شهید باهنرکرمان و دبیر هیأت استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت دانشگاه‌های استان به امور نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های استان، تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر علی زینی‌وند، استاندار کرمان با ارسال نامۀ شمارۀ 23674/1/68 از دغدغه‌مندی و توجّه دکتر محمّدعلی طاهر رئیس دانشگاه  شهید باهنر کرمان و دکتر همایون بابائی، دبیر هیأت استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت دانشگاه‌های استان به امور نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های استان تقدیر کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: «توجّه به به موضوع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت دانشگاه های استان، طراحی و پیاده سازی فرآیندهای آموزش مجازی و رعایت اصول و موازین بهداشتی در مبارزه با شیوع ویروس کرونا در دانشگاه‌های استان، الگویی روشن و درخور تقدیر است».