رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان بر توانمند سازی آموزشی تأکید کرد

نهمین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، روز سه شنبه 29 مهرماه 99 از ساعت 9 صبح ، با حضور دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه و دکتر همایون بابائی مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر طاهر بر لزوم اصلاح فرم­ها، استخراج صحیح داده­‌ها و توانمند سازی آموزشی اساتادان تأکید کرد.

همچنین در این نشست از دکتر کامبیزافروز سرپرست حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات رایانه‌­ای دانشگاه در خصوص اصلاح روند اجرایی فرم‌های ارزشیابی استادان توضیحاتی ارائه نمود.